محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

مهدکودک های خیابان دولت

معرفی مهدکودک / موسسه
مهد کودک الفبا با مدیریت غزاله ظهوری در سال 1390 با مجوز رسمی از بهزیستی استان تهران ،شهر تهران در منطقه سه تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

غزاله ظهوری


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1390

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
2 تا 7 سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک و پیش دبستانی زهره با مدیریت زهرا اسحاقی در سال 1377 استان تهران ،شهر تهران در منطقه چهار تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

زهرا اسحاقی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1377

گروه سنی مهدکودک / موسسه
1 تا 6 سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر تهران
بهترین مهدکودک هاي منطقه 4 چهار ته
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت آتنا وکیلی در سال 1370 استان تهران ،شهر تهران در منطقه چهارده تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

آتنا وکیلی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1370

گروه سنی مهدکودک / موسسه
2 تا 6 سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
06:00 صبح الی 18:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر تهران
بهترین مهدکودک هاي منطقه 14 چهارده تهران
بهترین مهدکودک هاي
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک و پیش دبستانی بهار با مدیریت بهار نیکویی در سال 1396 استان گیلان ،شهر رشت تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

بهار نیکویی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1396

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار تا پیش دبستان

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 19:00 شب

مساحت مهدکودک / موسسه
360 متر مربع
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان گیلان
بهترین مهدکودک هاي شهر رشتمهدک
معرفی مهدکودک / موسسه
مهد قرآنی و پیش دبستانی آلاء با مدیریت پریناز نظری در سال 1396 با مجوز رسمی از سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران ،شهر تهران در منطقه چهارده تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

پریناز نظری


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1396

مجوز مهدکودک / موسسه
سازمان تبلیغات اسلامی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
4-6

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
08:00 صبح الی 12:00 ظهر
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک ه
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت لیلا احتشامی در سال 1390 استان تهران ،شهر تهران در منطقه سیزده تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

لیلا احتشامی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1390

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار تا پیش دبستانی

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
06:30 صبح الی 19:00 شب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر تهران
بهترین مهدکودک هاي منطقه 13 سیزده تهران
بهتری
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت حسن پاک قلب در سال 1397 استان تهران ،شهر تهران در منطقه ده تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

حسن پاک قلب


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1397

گروه سنی مهدکودک / موسسه
3jh 6 shg

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
08:00 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر تهران
بهترین مهدکودک هاي منطقه 10 ده تهرانمهد کودک رحمانی چطور هست؟


ش
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت آزاده صادقی در سال ۱۳۹۶ استان تهران ،شهر تهران در منطقه هفت تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

آزاده صادقی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
۱۳۹۶

گروه سنی مهدکودک / موسسه
۲سال به بالا و پیش دبستانی

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:30 صبح الی 18:30 غروب

مساحت مهدکودک / موسسه
۳۰۰متر واقع در ۲طبقه و دارای ۸ اتاق مجزا
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
مهدکودک هاي دارای وسائل بازی
بهترین م
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک و پیش دبستانی سروناز با مدیریت فاطمه فریده تهرانی در سال 1373 با مجوز رسمی از بهزیستی استان البرز ،شهر کرج تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

فاطمه فریده تهرانی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1373

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
نوپا تا پیش دبستان (2 تا 6 سال)

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:00 غروب

مساحت مهدکودک / موسسه
1800 مترمربع
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي د
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت فریبا شفیعانی در سال 1365 با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی (سه ستاره ) استان تهران ،شهر تهران در منطقه شش تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

فریبا شفیعانی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1365

مجوز مهدکودک / موسسه
سازمان بهزیستی (سه ستاره )

کارکنان مهدکودک / موسسه
سه نفر و لیسانس

گروه سنی مهدکودک / موسسه
6ماه تا 6سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:00 غروب

مساحت مهدکودک / موسسه
۲۸۰مترمربع
درباره این مهدکودک /
نام مدیر مهدکودک / موسسه

خانم حسینی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1397

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
۲ تا ۶ سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:00 غروب ۷صبح الی ۵ عصر آموزش سفا ل آ موزش هاي رایگان روانشناسی درمان اختلالات کودکان آموزش هاي فرزندپروری از کودک تا نوجوانی

مساحت مهدکودک / موسسه
دوطبقه-دارای 5 اتاق
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
مهدکودک هاي دارای آموزش سفال گری
مه
نام مدیر مهدکودک / موسسه

خانم حسینی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1397

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
۲ تا ۶ سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:00 غروب ۷صبح الی ۵ عصر آموزش سفا ل آ موزش هاي رایگان روانشناسی درمان اختلالات کودکان آموزش هاي فرزندپروری از کودک تا نوجوانی

مساحت مهدکودک / موسسه
دوطبقه-دارای 5 اتاق
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
مهدکودک هاي دارای آموزش سفال گری
مه
معرفی مهدکودک / موسسه
پیش دبستانی همای سعادت با مدیریت هما قاسمی پور در سال 1396 استان اصفهان ،شهر لنجان تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

هما قاسمی پور


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1396

گروه سنی مهدکودک / موسسه
5

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
08:00 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان اصفهان
بهترین مهدکودک هاي شهر لنجانپیش دبستانی همای سعادت چطور هست؟


شماره هاي تماس م
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت طاهره رحمانیان در سال 1390 استان فارس ،شهر جهرم تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

طاهره رحمانیان


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1390

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار تا پیش دبستانی

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان فارس
بهترین مهدکودک هاي شهر جهرممهدکودک گل مریم چطور هست؟


شماره هاي تماس مهدکودک / موسس
معرفی مهدکودک / موسسه
خانه کودک و پیش دبستانی نیلوفر با مدیریت سارا خجسته در سال 1392 با مجوز رسمی از بهزیستی استان تهران ،شهر تهران در منطقه هفت تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

سارا خجسته


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1392

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
2 تا 6 سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
08:00 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین م
معرفی مهدکودک / موسسه
خانه کودک و پیش دبستانی نیلوفر با مدیریت سارا خجسته در سال 1392 با مجوز رسمی از بهزیستی استان تهران ،شهر تهران در منطقه هفت تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

سارا خجسته


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1392

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
2 تا 6 سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
08:00 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین م
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت هدی قرمزی در سال 1396 استان تهران ،شهر تهران در منطقه بیست و دو تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

هدی قرمزی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1396

گروه سنی مهدکودک / موسسه
3 سال به بالا

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
08:00 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر تهران
بهترین مهدکودک هاي منطقه 22 بیست و دو تهرانمهدکودک آسم
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت سمانه جوکار در سال 1389 استان فارس ،شهر شیراز تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

سمانه جوکار


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1389

گروه سنی مهدکودک / موسسه
1تا6ساله

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
06:30 صبح الی 18:30 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان فارس
بهترین مهدکودک هاي شهر شیرازهمه اطلاعات درباره مهدکودک نیکو


شماره هاي تماس مهدکودک / موسسه:

07138252371


آ
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت حقیقت در سال 1397 استان تهران ،شهر تهران در منطقه بیست و دو تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

حقیقت


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1397

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیر خوار تا پیش دبستان

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:30 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر تهران
بهترین مهدکودک هاي منطقه 22 بیست و دو تهران
بهترین مهدک
معرفی مهدکودک / موسسه
مهد کودک و پیش دبستانی کودک پارسی با مدیریت زهره فیروزعلیزاده در سال 1396 با مجوز رسمی از بهزیستی استان قم ،شهر قم تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

زهره فیروزعلیزاده


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1396

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

کارکنان مهدکودک / موسسه
۷مربی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
۳ تا ۶ سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:00 غروب صبح از ساعت ۸-۱۲بعداز ظهر از ساعت۱۳:۳۰-۱۷

مساحت مهدکودک / موسسه
۲۱۷متر
دربار
معرفی مهدکودک / موسسه
مهد کودک و پیش دبستانی کودک پارسی با مدیریت زهره فیروزعلیزاده در سال 1396 با مجوز رسمی از بهزیستی استان قم ،شهر قم تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

زهره فیروزعلیزاده


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1396

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

کارکنان مهدکودک / موسسه
۷مربی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
۳ تا ۶ سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:00 غروب صبح از ساعت ۸-۱۲بعداز ظهر از ساعت۱۳:۳۰-۱۷

مساحت مهدکودک / موسسه
۲۱۷متر
دربار
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت ملیحه احسانی در سال 1397 با مجوز رسمی از بهزستی استان یزد ،شهر یزد تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

ملیحه احسانی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1397

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 03:00 صبح

مساحت مهدکودک / موسسه
300
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان یزد
بهترین مهدکودک هاي شهر یزدنظر
معرفی مهدکودک / موسسه
مهد کودک دو زبانه راه آبی با مدیریت در سال 1392 استان تهران ،شهر تهران در منطقه یک تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1392

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار تا پیش دبستان

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:30 صبح الی 16:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر تهران
بهترین مهدکودک هاي منطقه 1 یک تهران
بهترین مهدکو
معرفی مهدکودک / موسسه
روستا مهد پوریا با مدیریت مریم سرداری در سال ۱۳۸۶ استان یزد ،شهر یزد تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

مریم سرداری


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
۱۳۸۶

گروه سنی مهدکودک / موسسه
۳-۶

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 03:00 صبح
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان یزد
بهترین مهدکودک هاي شهر یزدنظر شما درباره روستا مهد پوریا چیست؟


شماره هاي تماس مهدکودک / موسس
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت مژده والایی در سال 1396 با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی (تک ستاره ) استان تهران ،شهر تهران در منطقه دو تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

مژده والایی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1396

مجوز مهدکودک / موسسه
سازمان بهزیستی (تک ستاره )

کارکنان مهدکودک / موسسه
دو مربی کارشناس ارشد روانشناسی و هفت مربی کارشناسی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
٦ماه تا ٦ سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:00 غروب

مساحت مهدکودک / موسسه
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک و پیش دبستانی نیلوفرانه با مدیریت گرجی زاده در سال 1385 با مجوز رسمی از بهزیستی استان کهکیلویه وبویراحمد ،شهر یاسوج تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

گرجی زاده


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1385

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار تا پیش دبستان

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:30 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان ک
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک و پیش دبستانی نیلوفرانه با مدیریت گرجی زاده در سال 1385 با مجوز رسمی از بهزیستی استان کهکیلویه وبویراحمد ،شهر یاسوج تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

گرجی زاده


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1385

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار تا پیش دبستان

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 17:30 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان ک
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک و پیش دبستانی مهراوه نوین با مدیریت مژگان شریفی در سال 1395 استان تهران ،شهر تهران در منطقه چهار تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

مژگان شریفی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1395

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار-نوپا-نوباوه

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 18:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر تهران
بهترین مهدکودک
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک و پیش دبستانی مهراوه نوین با مدیریت مژگان شریفی در سال 1395 استان تهران ،شهر تهران در منطقه چهار تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

مژگان شریفی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1395

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار-نوپا-نوباوه

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 18:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر تهران
بهترین مهدکودک
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک و پیش دبستانی مهر مادر با مدیریت زینب رحمانی در سال 1388 با مجوز رسمی از بهزیستی و آموزش و پرورش (دو ستاره ) استان بوشهر ،شهر کنگان تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

زینب رحمانی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1388

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی و آموزش و پرورش (دو ستاره )

کارکنان مهدکودک / موسسه
7 مربی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
3 تا 6 سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 14:00 بعدازظهر

مساحت مهدکودک / موسسه
450 مترمر
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک و پیش دبستانی مهر مادر با مدیریت زینب رحمانی در سال 1388 با مجوز رسمی از بهزیستی و آموزش و پرورش (دو ستاره ) استان بوشهر ،شهر کنگان تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

زینب رحمانی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1388

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی و آموزش و پرورش (دو ستاره )

کارکنان مهدکودک / موسسه
7 مربی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
3 تا 6 سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 14:00 بعدازظهر

مساحت مهدکودک / موسسه
450 مترمر
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت مهدیه علی زندی در سال 1393 با مجوز رسمی از بهزیستی (سه ستاره ) استان خوزستان ،شهر اهواز تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

مهدیه علی زندی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1393

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی (سه ستاره )

کارکنان مهدکودک / موسسه
12

گروه سنی مهدکودک / موسسه
6ماه تا 6 سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
06:00 صبح الی 17:30 غروب

مساحت مهدکودک / موسسه
400
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانا
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک وپیش دبستانی دو زبانه ندای آسمان ماندگار با مدیریت ندا دزفولی در سال 1380 با مجوز رسمی از سازمان تبلیغات استان تهران ،شهر تهران در منطقه دو تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

ندا دزفولی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1380

مجوز مهدکودک / موسسه
سازمان تبلیغات

گروه سنی مهدکودک / موسسه
1 تا 6 سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:00 صبح الی 18:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین م
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک و پیش دبستانی تخصصی قاصدک با مدیریت سلطانی در سال 1385 با مجوز رسمی از بهزیستی استان تهران ،شهر اندیشه تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

سلطانی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1385

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

کارکنان مهدکودک / موسسه
6 نفر با مدرک کارشناسی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شش ماه تا شش سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
06:30 صبح الی 17:00 غروب

مساحت مهدکودک / موسسه
دو طبقه مجزا 400 متر
درباره این مهدکودک / موسسه ب
معرفی مهدکودک / موسسه
با مدیریت غزاله طوسی در سال 1396 استان تهران ،شهر تهران در منطقه دو تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

غزاله طوسی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1396

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار تا پیش دبستان

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
06:30 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان تهران
بهترین مهدکودک هاي شهر تهران
بهترین مهدکودک هاي منطقه 2 دو تهران
بهترین مهدکودک
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک پازل با مدیریت تاجیک در سال 1393 استان تهران ،شهر ورامین تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

تاجیک


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1393

کارکنان مهدکودک / موسسه
10 نفر مربی، کمک و خدمات

گروه سنی مهدکودک / موسسه
6 ماه تا 6 سال

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:30 صبح الی 14:00 بعدازظهر ده روز در ماه شیفت شبانه برای بچه ها ( دو روز در میان)

مساحت مهدکودک / موسسه
یک طبقه 350 متر
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دار
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ارزونی اینجاست بهترین سایت بلاگفا چه شد؟ های ناز |سایت آموزشی،سرگرمی|دانلودکتاب|داستان،رمان|عکس،کلیپ|حل جدول|تعبیرخواب|بهترین سایت ایرانی|کلیک کن متن اهنگ تیدا کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. طاقت بیار